Naast de bekende huisjes geeft KLM ook bij bijzondere gelegenheden Collector items uit. Het aantal beperkt zich tot heden tot 15 stuks. In dit item zullen ze allemaal besproken worden. Sommigen zijn heel kostbaar en is bijna door een verzamelaar niet aan te komen.

het zijn de volgende replica’s:

1.  Frans Hals Museum
2.  Paleis op de Dam (diverse edities)
3.  De Waag
4.  Huis ter Kleef
5.  Ridderzaal en Ridderzaal in vernieuwde uitgave
6.  Carré
7.  Concertgebouw
8. Paleis het Loo
9.  Scheepvaartmuseum
10. Hermitage Amsterdam
11. Waldorf Astoria Hotel
12. Cincinnati Music Hall.
13. Gassan Diamond Hoofdkantoor
14. Okura Hotel Amsterdam
15. Rijksmuseum

Begin 2020 heeft Mark Zegeling, auteur van diverse  boeken, een onderzoek ingesteld naar de gemiddelde prijs van de Collectors items. In 2022 heeft hij dit herhaald en de resultaten zijn hier te vinden.
N.B.: het is een richtprijs en niet meer dan dat !

1. Frans Hals Museum

Groot Heiligland 62 te Haarlem.

Passagiers kregen in 1962 op hun vlucht van Japan naar Nederland een toegangsbewijs voor de Jubileumtentoonstelling en een ticket voor een rondvaart in Haarlem. Na het bezoek aan het museum kregen ze als aandenken het huisje. Het is gemaakt bij N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Holland (Plazuid) en werd ook wel aangegeven als nummer 20. Het was ter ere van de  Jubileumtentoonstelling Frans Hals, oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan, tijdens het 100-jarig bestaan van het Museum. De grootste collectie ter wereld is dan te bezichtigen en is mede te danken aan Prinses Juliana die tal van Koningshuizen en andere musea heeft benaderd om doeken voor deze tentoonstelling af te staan. Met de 76 werken van Frans Hals die dan zijn te bezichtigen kan men dit een groots succes noemen.
Op de onderkant:
Symbool met kroon
ROYAL
DELFT BLUE
HOLLAND
nummer van het huisje en teken van de schilder.

Op de achterkant:
Een sticker van Rijnbende Schiedam met KLM er op
de inhoud. Bij deze foto Cherry Brandy (Weet intussen dat er ook zijn met Apricot Brandy en zeer oude genever dus waarschijnlijk met alle verschillende likeuren). De huisjes met zeer oude genever hebben geen verkleuring.
FRANS HALS MUSEUM
HAARLEM – HOLLAND

met apricot brandy:

Onderstaande foto is van Laura Derijck

2 Paleis op de Dam

Nieuwezijds Voorburgwal 147 te Amsterdam.

In totaal zijn er 6 versies bekend. Het eerste werd vanaf 1986 gegeven aan bruidsparen die hun huwelijksreis met een KLM vlucht in de Royal Class begonnen. De oudste versie heeft een 8-kantige toren maar ook daar zijn 2 varianten van a) met alle kanten blauwe ramen en b) met 6 blauwe ramen en 2 blanco. Daarna zijn de paleizen gekomen met 6-kantige torens. Maar ook daar weer 2 varianten van. De tekst is op beiden gelijk, zowel aan de achterkant als aan de onderkant maar de één heeft een normale onderkant en de andere een holle onderkant.

Tijdens de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013 kregen de passagiers in de business Class een replica van het paleis dat iets kleiner is dan de eerder uitgegeven exemplaren aan bruidsparen.

2.1 Op de achterkant van het oudste Paleis met 8 blauwe ramen: (dit is zoals bij huisjesvarianten nummer 28).
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”
Op de onderkant:
Blue Delft’s
Made for
BOLS
Royal Distilleries
Holland

2.2 Op de onderkant van het Paleis met 6 blauwe ramen en 2 witte ramen:
Blue Delft’s
made for
BOLS (open letters)
Distilleries
Holland

Op de achterkant:
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”

2.3 Op de onderkant van het Paleis met 6 blauwe ramen en 2 witte ramen. (Dit is zoals bij huisjesvarianten nummer 29).
Blue Delft’s
made for
BOLS (open letters)
Royal Distilleries
Holland

Op de achterkant:
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”

 

2.4 Op de achterkant van het Paleis met 6 blauwe ramen. (Dit is zoals bij huisjesvarianten nummer 30).
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”
Op de onderkant:
Blue Delft’s
made for
BOLS
Royal Distilleries
Holland

(foto’s ter beschikking gesteld door Rob Pelle)

2.5 Op de achterkant van het Paleis met 6 blauwe ramen. (Dit is zoals bij de huisjesvarianten nummer 37).
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”
Op de onderkant:
Blue Delft’s
exclusively made
for KLM by
BOLS
Royal Distilleries
Holland

KLM huisje Paleis op de Dam in het ochtendgloren aan de Rijn. Foto’s gemaakt door Leonie Aarts

2.6 Op de achterkant van het Paleis met 6 blauwe ramen en holle onderkant: (Tekst is zoals bij de huisjesvarianten nummer 38)
KLM met kroon
“Royal Palace”
“Amsterdam”
Op de onderkant:
Blue Delft’s
exclusively made
for KLM by
BOLS
Royal Distilleries
Holland

2.7 Op de achterkant van het Paleis dat ter ere van de inhuldiging is uitgereikt staat:
In celebration of the inauguration of
His Majesty King Willem-Alexander, King op the Netherlands,
KLM proudly offers you this special gift.
April 30th, 2013
Op de onderkant:
Blue Delft’s exclusively made
for KLM by BOLS
AMSTERDAM 1575

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

 

2.8 idem als hierboven maar dan met een andere achterkant

2.9 Deze replica is in 2014 uitgereikt aan Staatshoofden en VIPS, zoals ambassadeurs. In totaal zijn er 300 exemplaren van.

2.10 Sinds 5 augustus 2004 krijgt de winnaar van het Golftoernooi KLM open een enorme replica. De eerste gelukkige was David Lynn. De replica is 50 cm lang, 32,5 cm hoog en 14 cm breed. Dit jaar (2019) zal in september nummer 16 worden uitgegeven. Maar er staat er ook eentje bij de KLM op het hoofdkantoor en er is er ooit eentje geveild in New York. Dus waarschijnlijk zijn er eind dit jaar 18 stuks in omloop. Die van 2004, 2005 en 2006 hebben een open klok. (zie foto van klok hieronder) en zijn gemaakt door de fabrikant van de huidige huisjes. De daaropvolgende zijn gemaakt door de Porceleyne Fles.

Dit model werd gegeven in 2004, 2005 en 2006

 

2.11 Vanaf 2007 is het dit model geworden.

 

 

2.12 Met toestemming van de eigenaar mag ik de foto’s van het Paleis, dat op 20 november 2015 in New York is geveild, hier tonen. De opbrengst van de veilig was voor een uitwisselingsprogramma voor jonge studenten.

Om een indruk te krijgen van de grootte van het paleis staat op de laatste foto huisje nummer 4 ernaast.

 

2.13 Op 9 september 2022 hebben de 763 Frequent Flyers die in het afgelopen jaar Platinum for life werden het volgende exemplaar uit handen van de President-directeur Marian Rintel ontvangen. Oude leden hebben die niet ontvangen. Het dopje zit er nu, in tegenstelling tot vorige exemplaren vast op. Op 27 september 2023 waren er 742 gelukkigen. Let op! dit betreft dus PFL leden die in het jaar voorafgaande aan de uitreiking Platinum for Life zijn geworden.

3. De Waag

Markt 35 te Gouda.

Deze Kaaswaag wordt uitgereikt vanaf 1995 bij huwelijksreizen aan passagiers in de Business Class op de Intercontinentale routes en kwam in de plaats voor het Paleis op de Dam.

Het verhandelen van de kazen vindt in de maanden juni, juli en augustus nog steeds plaats op de Markt. In dit gebouw worden de kazen gewogen. Rond 2000 is men gestopt met de uitgave van deze huisjes. De restanten zijn in opslag gegaan maar wel in het verzamelcircuit terechtgekomen.
Op de onderkant:
Blue Delft’s
exclusively made
for KLM by
BOLS
Royal Distilleries
Holland
op de achterkant:
KLM met kroon
“Kaaswaag”
Gouda

De tweede variant van dezelfde afmeting, is uitgegeven vanaf 2004. Dit model is nooit aan boord uitgedeeld en alleen aan VIPS en zakelijke relaties uitgereikt.

Het heeft de volgende opdruk:
Op de onderkant
Blue Delft’s
exclusively made
for KLM by
BOLS
AMSTERDAM 1575
HKDNP
Op de achterkant:
“KAASWAAG”
GOUDA
BOLS
AMSTERDAM 1575
KLM met kroontje

Ik had lang het idee dat er twee verschillende afmetingen waren. Ik ben op het verkeerde been gezet door deze foto.Inmiddels begrepen dat dit de twee modellen zijn geweest en dat er uiteindelijk voor het kleinste model is gekozen. (Info van Rien Wijnsma op de Facebook pagina KLM Huisjes)

Onderstaande twee foto’s zijn gemaakt door Tijs van der Aa. Foto links is van een oud paneel dat aan de voorkant hing. Daar hangt nu een replica. Rechts foto van de huidige waag.

 

 

4. Huis ter Kleef

Kleverlaan 9 te Haarlem.

De replica wordt in 2009 gemaakt voor de Stichting Huis ter Kleef op verzoek van Leo van Wijk die toen president-directeur was van de KLM. Hij is samen met zijn broer zeer nauw betrokken geweest bij de restauratieplannen van de kaatsbaan. Het behoort niet officieel tot de KLM Collectie. Is vervaardigd in een kleine oplage en werd cadeau gedaan aan donateurs die minimaal € 1.000 hadden gegeven.
Op de onderkant staat:
Blue Delft’s exclusively made
for Huis ter Kleef by KLM and BOLS
not issued on board of KLM flights
HKDNP

Op de achterkant staat:
1580
Huis ter Kleef

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa
5. Ridderzaal

Binnenhof 10 te Den Haag.

De KLM is in 2009 gastheer tijdens een bijeenkomst voor luchtvaartmaatschappijen. Zij biedt tijdens een diner de aanwezigen een replica van de Ridderzaal aan. Er zijn er maximaal 150 van gemaakt alhoewel het aantal van 300 ook de ronde doet. Honderd zijn er aan de deelnemers gegeven en de overigen aan speciale relaties. De replica zat in een grote blauwe doos en was vergezeld van een kaart. Het is lange tijd de hoogst geprijsde miniatuur geweest maar intussen achterhaald.

Op de achterkant:
Ridderzaal
Op de onderkant:
Blue Delft’s special edition
exclusively made for KLM by
Bols Amsterdam 1575

Ridderzaal in vernieuwde uitgave

Op de achterkant:
KLM met kroon

Op de onderkant:
Ridderzaal – The Hague
Blue Delft’s special edition
exclusively made for KLM

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tom Nierop

 

6. Carré

Amstel 115 – 125 te Amsterdam.

Een replica van het Koninklijke Theater Carré werd op 30 november 2012 door de KLM-directeur Peter Hartman uitgereikt aan Madeleine van der Zwan de algemeen directeur. Het is gemaakt ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van het theater. Er zijn 125 exemplaren gemaakt. Alleen personen die belangrijk zijn geweest voor de theaterwereld en relaties die een belangrijke (financiële) bijdrage hebben geleverd krijgen het huisje cadeau.

Op de onderkant:
Blue Delft’s exclusively made
for Koninklijk Theater Carré
by KLM and BOLS not issued
on board of KLM flights

Op de achterkant:
CARRË
KLM congratulates ‘Koninklijk Theater Carré’ with its 125 anniversary

7. Concertgebouw

Concertgebouwplein 1 te Amsterdam.

Op 11 april 2013, precies 125 jaar na het openingsconcert in de Grote Zaal in 1888, verwierf Het Concertgebouw het predicaat Koninklijk. Er worden dan 125 KLM replica’s uitgereikt.
Op de achterkant staat:
KLM congratulates ‘Het Concertgebouw’ with its 125th anniversary
KLM and Het Concertgebouw
Partners at World Level
daaronder KLM met kroon
Op de onderkant:
Blue Delft’s exclusively made
for Het Concertgebouw
by KLM and BOLS
not issued on board of KLM flights

kaartje behorende bij het Concertgebouw

8. Paleis het Loo

Koninklijk Park 1 te Apeldoorn.

Een zeldzaam collectors item. Men moet gemiddeld 10 jaar lang 60 vluchten per jaar hebben afgelegd en méér dan 1 miljoen mijl hebben gespaard. Op 4 maart 2013 zijn de eerste 4 door directeur Harm Keulen uitgereikt.  In zijn speech zei hij “This special gift is a recognition to KLM’s most valued customers, and in partucularly in tough economic times, it is important to appreciate their loyalty”. In het eerste jaar zijn er 45 verstrekt en Jaarlijks komen er ongeveer 30 bij.

 

Om er voor in aanmerking te komen moet je na het behalen van de Platinum for Life status 1 miljoen XP’s (vroeger level miles) hebben gespaard.

De check op het behalen van dit aantal vindt in december plaats en het jaar daarop krijgt de passagier, als hij reist, Het Loo uitgereikt.

De (senior) purser kiest dan een geschikt moment en samen met de crew maakt hij/zij er een feestelijk moment van. In de speech wordt aandacht besteed hoe KLM waardeert dat men met de Koninklijke vliegt. Bij het huisje zit ook een bedankkaart.

 

Op de achterkant:
Paleis Het Loo
A special KLM House to say ’thanks a million’ for earning
one million Level Miles !
KLM met kroontje
Op de onderkant:
SPECIAL EDITION
no. 74 (op mijn huisje)
Blue Delft’s exclusively made for you
by KLM and BOLS

9. Nederlands Scheepvaartmuseum

Nationaal Maritiem Museum, Kattenburgerplein 1 te Amsterdam.

Ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, werd er een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de Europese Luchtvaart. Diverse belangrijke bijeenkomsten werden in het Museum gehouden. Daarom heeft de KLM toen gekozen voor deze replica die uitgereikt werd aan de deelnemers op 21 januari 2016. Er zijn er in totaal 500 van gemaakt.

Op de achterkant:
KLM met kroon
Op de onderkant:
Het Scheepvaartmuseum
Amsterdam
Blue Delft’s special edition
exclusively made fom KLM (dit is een misdruk !)

Van deze misdruk zijn er 500 gemaakt en hadden vernietigd moeten worden. Er zijn er echter wel in omloop gekomen. Hoeveel dat zijn weet men niet. Bij de misdruk zit geen kaartje en zit niet in een doos.

Op de originele staat op de onderkant:

Het Scheepvaartmuseum
Amsterdam
Blue Delft’s special edition
exclusively made for KLM

 

10. Museum Hermitage

Amstel 51 te Amsterdam.

Gelijk met huisje nummer 98, op 7 oktober 2017, werd er ook nog dit collectors item onthuld. Het is een replica van Museum Hermitage dat ooit is gebouwd als tehuis ‘de Amstelhof’ voor hulpbehoevende bejaarden. Na een intensieve verbouwing werd het in gebruik genomen door het Museum Hermitage. Een heel belangrijke tentoonstelling met 67 schilderijen van 51 Hollandse Meesters uit de beroemde collectie van de Hermitage te Sint Petersburg werd gehouden van 7 oktober 2017 tot 27 mei 2018. KLM cargo zorgde voor het transport van deze unieke collectie. Vermoedelijk zijn er 100 van uitgegeven.

 

 

11. Waldorf Astoria Hotel

Van deze special heeft KLM 100 stuks gemaakt en is uitgereikt aan de directeur van het Waldorf Astoria Hotel, aan de Herengracht 542-556 te Amsterdam, de heer Roberto Payer in februari 2019. Het is ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van dit hotel.

De decoraties zijn heel gedetailleerd.

Hieronder foto’s van replica’s van de 6 panden aan de Herengracht in Amsterdam die allemaal onderdeel zijn van het Waldorf. Ze staan naast elkaar. Was vroeger een bank (Mees & Hope). De huisjes worden verstrekt aan speciale VIP gasten.

 

12. Cincinnati Music Hall.

Het huisje is uitgereikt bij een diner op 21 november 2019 in het Opera House (links onderaan) in Cincinnati, Ohio, ter gelegenheid van 100 jaar KLM en 100 jaar GE Aviation. De President-directeur van de KLM, Pieter Elbers, heeft tijdens het diner 30 van de in totaal 150 huisjes uitgereikt. Aan de top van GE Aviation 20 stuks en 10 stuks aan KLM-ers. Ik weet niet zeker of ze ondertussen de anderen al hebben verdeeld. (Info van Rogier)

 

13. Gassan Diamond hoofdkantoor, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Juni 2021

 

14. Okura Hotel Amsterdam

Onderstaande info is afkomstig van Mark Zegeling en is van 29 januari 2022:

Met veel plezier kan ik jullie de eerste foto’s laten zien van de 14e Limited Edition van de KLM collectie. Het is een miniatuur van Hotel Okura in de Pijp in Amsterdam. Het nieuwste huisje heeft een afmeting van 120 mm x 55 x 50 mm en zit in een schitterende houten geschenkdoos.
Vanmiddag heeft Pieter Elbers, president-directeur van KLM, het eerste exemplaar tijdens een lunch aangeboden aan de directie van Hotel Okura Amsterdam. Van het miniatuur zijn 100 exemplaren gemaakt, ter herinnering aan de opening in september 1971 door Prins Claus van het 23 verdiepingen tellende gebouw (de 13e etage ontbreekt).

Het Okura Hotel Amsterdam was 50 jaar geleden het op één na hoogste gebouw van de hoofdstad. Ter stimulering van het toerisme was KLM met oa Heineken destijds de drijvende kracht achter de vestiging van het eerste Okura-hotel in Europa.

Het valt  niet onder de echte specials maar zeker zo bijzonder is deze replica van chocolade.

Onderstaande komt van de website van Sterke verhalen: alle geheimen achter de gevels van de KLM-huisjes van  Mark Zegeling

Prachtig Droste-effect… In 1971 realiseerden vier architecten (twee Nederlanders en twee Japanners) Hotel Okura Amsterdam in De Pijp. Prins Claus verrichtte destijds de opening. Afgelopen jaar kon het 50-jarig jubileum door corona niet uitbundig worden gevierd. KLM, als één van de co-founders, verraste de directie van het hotel alvast met de onthulling van een Delfts blauwe special. En vanavond kon Okura eindelijk alsnog uitpakken. Patissier Iiro Heinila presenteerde een eigen special van het KLM-huisje, van Valrhona chocolade. Verzamelaars moeten er snel bij zijn want deze Okura-versie smaakt heerlijk

15. Rijksmuseum

Op 24 januari 2023 presenteerde Marjan Rintel, president-directeur van KLM een nieuwe limited edition, het eerste exemplaar van het Rijksmuseum. De totale oplage is 100. De aanleiding voor de special is dat vanaf 10 februari in het Rijksmuseum een expositie is te zien van 27 schilderijen van Johannes Vermeer. Een uniek aantal, want de kunstenaar werkte heel langzaam en zijn  totale oeuvre wordt geschat op ongeveer 35 schilderijen. Daaronder de meest bekende: Het straatje van Vermeer, het Meisje met de parel en natuurlijk het Melkmeisje. Op het straatje van Vermeer staan twee huizen, waarvan het meest rechtse pand als voorbeeld heeft gediend voor KLM-huisje nummer 76. Dit meesterwerk hangt in de eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam. Overigens, in 1800 was het Rijksmuseum eerst nog gevestigd in Huis ten Bosch (KLM-huisje 100), daarna verhuisde de collectie naar het Trippenhuis en in 1885 openende het Rijksmuseum in Amsterdam, naar een ontwerp van Pierre Cuijpers zijn deuren.

De gemeente Amsterdam had gratis een terrein ter beschikking gesteld in een polder net buiten de stadswallen, ingesloten tussen de Boerenwetering in het oosten, de achterzijde van de recent aangelegde P.C. Hooftstraat in het westen en de gemeentegrens in het zuiden. Het museum moest aan de top van dit driehoekige terrein komen te staan, met de hoofdgevel parallel aan de Spiegelgracht. Achter het museum was een ‘luxe wijk’ gepland. Om zeker te zijn van een goede verbinding met de binnenstad eiste de gemeente drie poorten onder het gebouw door. De monumentale entree zou de wijk een bijzonder cachet geven. Daarmee kreeg het museum er een belangrijke betekenis bij: het werd een van de poorten van het nieuw Amsterdam: het beroemde fietstunneltje.

deze informatie alsmede de foto’s zijn van Mark Zegeling auteur van Kingdom by the sea.

 

Author

Van jongs af aan heeft reizen me gefascineerd. Was toen niet in de gelegenheid om dat te verwezenlijken maar haal nu dubbel en dwars de achterstand in. Geniet met volle teugen van al die mooie plekken op deze wereld en niet te vergeten van de veelzijdigheid van zijn bewoners. Probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen want de eeuwigheid is me nooit beloofd.

31 comments

 1. Hallo Elly,

  Ik heb begrepen dat je elk mogelijke informatie over “huisjes” interessant vindt. Ik heb enige jaren geleden Paleis het Loo nr 71 mogen ontvangen.
  Inderdaad zeer bijzonder.

  Groet
  Harry Oude Weernink

 2. Hallo Elly,
  Weet jij of kun je er achter komen hoeveel special editions er van huisje 100 zijn gemaakt?
  Ik ben zeer benieuwd of je met jouw contacten er achter kunt komen.
  Vriendelijke groet Theo van Duivenbooden

  1. Er zijn van huisje 100 twee versies gemaakt, eentje zonder drank, zonder schoorsteen en met een tekst achterop (dit miniatuur is maandag uitgereikt aan gasten van de KLM Experience en zal naar alle actieve KLM’ers gestuurd worden), het andere huisje 100 heeft een koepel én een schoorsteen, omdat het met jenever is gevuld. Achterop staat geen tekst, maar alleen nummer 100, Bols en daaronder KLM. Dat is het huisje dat in de BC wordt uitgereikt. Dus 1 gewone en 1 special.

  2. Goedemiddag Elly,

   Wij hebben de oudste versie van het paleis op dam in ons bezit. Puntgaaf en nog gevuld. KLM ROYAL PALACE AMSTERDAM. Op de achterkant onder elkaar🍾.
   Weet jij of iemand anders die er verstand van heeft wat de waarde kan zijn?

   Alvast bedankt voor je expertise.

   Dick van der Niet

   1. Hallo Dick,
    Welke van deze is het?
    De oudste versie heeft een 8-kantige toren maar ook daar zijn 2 varianten van a) met alle kanten blauwe ramen en b) met 6 blauwe ramen en 2 blanco. Daarna zijn de paleizen gekomen met 6-kantige torens. Maar ook daar weer 2 varianten van. De tekst is op beiden gelijk, zowel aan de achterkant als aan de onderkant maar de één heeft een normale onderkant en de andere een holle onderkant.

 3. Beste Elly,
  Hartelijk dank voor de interessante informatie.
  Wat betreft het scheepvaartmuseum. Als ik het goed begrijp staat op alle 500 replica’s uit het jaar 2016 een typefout (‘fom’) en op de originelen uit het jaar ? het correcte (‘for’). Hebt u een idee van de waarde van beide? Is er geweten hoeveel originelen er in omloop zijn?

  Alvast bedankt.

   1. Bedankt voor een reactie! Uit interesse: hoe werden de originelen dan verdeeld als de replica’s op de bijeenkomst werden verdeeld? Werd dit op de first/business class vluchten uitgedeeld? Is er een idee van de oplage van de originelen?

    1. Van de originele huisjes worden er rond de 800.000 huisjes per jaar uitgegeven aan de passagiers in de Business Class. De replica’s, ik neem aan dat je de collector items en de specials bedoeld, worden in een kleine oplage uitgegeven aan de genodigden bij speciale gelegenheden maar niet tijdens een reis. Meestal kom je voor zo’n bijeenkomst alleen in aanmerking als je een platinum Flying Blue card hebt. Om die te krijgen moet je wel wat doen. Je moet bijna gemiddeld één keer per week een intercontinentale vlucht in de business class vliegen. Dat is echt heel veel.

 4. Dag Elly,
  Ik heb een exemplaar van Waldorf Astoria. Helemaal nieuw, in doos. Ik lees dat er maar 100 zijn gemaakt. Vrij uniek dus, denk ik. Wat zou deze kunnen opbrengen?

  1. Beste Laura,

   Mocht je je KLM-huisje van het Waldorf Astoria te koop aanbieden, dan ben ik zeker geinteresseerd en zou ik graag van je horen.

   Met vriendelijke groet,
   Kirsten

 5. Wat een interessante pagina Elly.

  Ik heb in december en afgelopen week business class gevlogen maar helaas zijn de 100 nummers er niet meer. Over paar weken vlieg ik nogmaals in bc naar Kaapstad, had zo gehoopt voor de pensioen vlucht van mijn man er een te bemachtigen en met ruilen een serie compleet te hebben. Ben bang dat het niet lukt.
  Wel erg jammer dat KLM in het jubileumjaar niet meer huisje 100 uitdeelt.

 6. Beste Elly,
  Nog niet zo lang geleden dacht ik huisje 20 gekocht te hebben, dat stond immers gedrukt op de achterkant. Toen ik hem toevoegde aan mijn verzameling leek hij wel erg veel op huisje 18 dat er naast stond. Pas toen keek ik naar de onderkant en daar stond 18 in gegraveerd. Weet jij of dit een misdruk is of bestaan er ook valse huisjes?

 7. Dag Elly,

  Ik had nog 4 items gevonden die niet in jouw collector’s overzicht staan. T.w. Drakesteyn, Paleis Soestdijk, Heineken en het Vredespaleis. Zijn dit items die geen KLM zijn, of een andere reden….

  Wederom bedankt
  Wim

 8. Heb onlangs in de verzameling van mijn overleden moeder het Frans Hals huisje nummer 20 ontdekt tussen haar verzameling . Hoeveel exemplaren zijn er in 1962 uitgegeven ? Wat is de huidige waarde van dit zeldzaam exemplaar ?

  Ik zie je reactie graag tegemoet

  Franc

  1. Hallo Franc,
   Helaas is niet bekend hoeveel er zijn uitgegeven, wel de reden waarom. Het is het eerste Collector’s item en dit is de info die ik heb:
   Passagiers kregen in 1962 op hun vlucht van Japan naar Nederland een toegangsbewijs voor de Jubileumtentoonstelling en een ticket voor een rondvaart in Haarlem. Na het bezoek aan het museum kregen ze als aandenken het huisje. Het is gemaakt bij N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Holland (Plazuid) en werd ook wel aangegeven als nummer 20. Het was ter ere van de Jubileumtentoonstelling Frans Hals, oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan, tijdens het 100-jarig bestaan van het Museum. De grootste collectie ter wereld is dan te bezichtigen en is mede te danken aan Prinses Juliana die tal van Koningshuizen en andere musea heeft benaderd om doeken voor deze tentoonstelling af te staan. Met de 76 werken van Frans Hals die dan zijn te bezichtigen kan men dit een groots succes noemen. Wat prijs betreft durf ik bijna niets te zeggen. OP dit moment worden er de meest gekke bedragen voor gegeven. In het overzicht van Mark Zegeling die regelmatig een onderzoek doet naar de prijzen zou het € 900 zijn. Succes met je verzameling. Elly

 9. Hoi Elly,

  Ik heb een vraag. Een paar maanden geleden Frans Hals gekocht zonder dop.
  Ik zie op je foto’s het huis met sticker achterop.
  Bij mij is dit niet het geval. Ik kan wel zien dat aan de onderkant wat heeft gezeten.
  Weet jij of er Frans Hals zijn zonder sticker.

  Groet Albert Bos

  1. Goedemorgen Albert,
   Nee, alle huisjes zijn toen met een sticker uitgegeven. De inhoud was ook verschillend qua drank.
   Nu maakt het qua prijs niet zoveel uit hoor. Maar als je alles origineel wilt verzamelen dan natuurlijk wel

   Met vriendelijke groeten
   Elly

 10. Goedenavond,
  In mijn bezit is het gebouw van ABB Lummus in Den Haag. Onder het gebouw staat 50 jaar Lummus Nederland 1954-2004 en is uitgegeven door Royal Goedewaagen Poly Delft Holland Painted by Hand nr. 2808. Het bestaat uit 2 delen, het hoge gedeelte en het lage gedeelte. Ik wil deze miniatuur wel verkopen, maar kan er niets over vinden, zoals waarde. Kunt u mij helpen? Met vriendelijke groeten Didi

  1. Goedenavond,
   Het gebouw is ongetwijfeld gemaakt in opdracht van Lummus Den Haag voor het 50 jarig bestaan van het bedrijf. Waarde is moeilijk vast te stellen omdat het alleen voor de ontvanger/bezitter enige waarde heeft. Het is absoluut niet te vergelijken met een special of collector’s item van de KLM. Ik verwacht dat de waarde maximaal € 50 zal zijn en dan nog moet je echt iemand vinden die geinteresseerd is in een afbeelding van het kantoor van het bedrijf. Ik wens u succes met de verkoop. Elly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *